Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

Nhà C5, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3864.7256 (Ext: 5657)
Fax: (84-8) 3865.3823 
Email: tuan-ledinh@hcmut.edu.vn 

 
 
Các nguồn học liệu mở
  » VIET NAM OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Việt Nam

  » MIT OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts

  » ScienceDirect
 

Các tạp chí chuyên ngành quốc tế online

  » VietNam Journals Online
  Các tạp chí khoa học trực tuyến của Việt Nam
Các website khác
  » Khoa xây dựng
  Website thông tin của Khoa Xây Dựng
  » Website Khoa Kỹ thuật giao thông
  Thông tin website Khoa Kỹ thuật giao thông

 
 
 
Đào Tạo Ngắn
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN ÔTÔ CHO CÔNG TY BẢO HIỂM SÀI GÒN

(Dự kiến thời gian đŕo tạo là 01 năm, chia làm 2 học kỳ, mỗi tuần học 02 buổi, mỗi buổi 05 tiết, vào các buổi sáng vào thứ 7 và chủ nhật. Số lượng học viên: 15 người)
Tt Tên môn học Th. lượng (tiết) Phân phối tiết học Ghi chú
lý thuyết thực hành /bài tập
học kỳ 1
1 Kỹ thuật cơ khí ỨNG DỤNG TRONG SỬA CHỮA ÔTÔ 40 20 20 Kiến thức cơ bản về kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong sửa chữa ôtô: các chi tiết máy và mối ghép thông dụng, vật liệu...
2 lý thuyết - tính toán động cơ vŕ ôtô 30 20 10 Kiến thức cơ bản về các đặc trưng vŕ tính năng của ôtô khi hoạt động tręn đường.
3 kết cấu động cơ vŕ ôtô 60 45 15 Tên gọi, kết cấu cơ bản của các chi tiết chính ôtô. Đọc được các tŕi liệu kỹ thuật (catalog, tài liệu hướng dẫn sử dụng) ôtô.
  cộng 130 85 45  
học kỳ 2
4 hệ thống nhiên liệu ôtô 20 5 15 Tên gọi, kết cấu cơ bản, nguyên lý làm việc và kiểm tra, điều chỉnh của HTNL
5 hệ thống điện-điện tử – điều khiển tự động 30 10 20 Tên gọi, kết cấu cơ bản, nguyên lý làm việc và kiểm tra, điều chỉnh của HTĐ-ĐT-ĐKTĐ
6 bảo dưỡng - sửa chữa động cơ vŕ ôtô 75 30 45 Đánh giá được các hư hỏng thông thường vŕ hư hỏng do tai nạn, do ảnh hưởng của tai nạn hoặc các lý do khác của ôtô. Quy trình và phương pháp sửa chữa xe hư hỏng do tai nạn. Phương pháp kiểm tra trong quá trình sửa chữa. Phương pháp dự tóan vật tư, phụ tùng và chiết tính giá thành sửa chữa ôtô Kiểm tra xe sau khi sửa chữa
7 kiểm định ôtô 45 30 15 Phương pháp kiểm định ôtô bị tai nạn: sau khi bị tai nạn và sau khi sửa chữa xong. Hồ sơ kỹ thuật kiểm định xe từ khi xe bị tai nạn đến khi xe xuất xưởng Tư vấn cho khách hàng khi xe bị tai nạn đưa vào sửa chữa.
8 kiến tập tại xí nghiệp 10   10 Tại một xưởng sửa chữa xe bị tai nạn
  cộng 180 75 105  
9 báo cáo tiểu luận cuối khóa 40   40 Mỗi học viên thực hiện 1 Tập báo cáo 30 trang về một trường hợp điển hình từ khi xe bị tai nạn – đưa vào sửa chữa và giao cho khách hàng.
  cộng 220 75 145  

tổng cộng 350 160 190
tổng cộng toàn bộ chương trình: 350 tiết Phân bố lịch giảng dạy: Mỗi tuần 2 buổi sáng thứ 7 và chủ nhật, mỗi buổi 5 tiết học kỳ 1: 130 tiết = 13 tuần từ thứ 7, 23/2/2002 – 19/5/2002 dự trữ hk1: 01/6 – 02/6/2002 học kỳ 2 từ: 180 tiết = 18 tuần 08/6 – 06/10/2002. dự trữ hk2: 12/10 – 13/10/2002 kiến tập tại xí nghiệp: 14 – 18/10/2002 LÀM báo cáo tiểu luận cuối khóa: 4 tuần, từ 19/10 – 16/11/2002 Chấm tốt nghiệp cuối khóa: 17/11 – 24/11/2002.                                                          CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN ÔTÔ CHO BẢO HIỂM VIỆT NAM(dành cho học viên không thuộc ngành Cơ khí Ôtô) Chương trình đào tạo này bao gồm 02 Khoá học:
    Khoá cơ bản nhằm đŕo tạo học viên có trình độ kỹ thuật viên ôtô, khóa học này có 03 môn học, 01 đợt thực tập và 01 tiểu luận tốt nghiệp, tổng cộng 455 tiết.
Cơ khí đại cương ứng dụng trong ôtô: 50 tiết, trong đó: 35 tiết lý thuyết vŕ 15 tiết bài tập, thực hành. Đại cương về ôtô: 135 tiết, trong đó: 120 tiết lý thuyết vŕ 60 tiết bài tập, thực hành. Đại cương về bảo dưỡng, chẩn đoán, sửa chữa, kiểm định ôtô: 90 tiết, trong đó: 60 tiết lý thuyết vŕ 30 tiết bài tập, thực hànhThực tập kỹ thuật về Cơ khí ôtô: 60 tiết, bao gồm: 30 tiết tại xưởng ôtô của trường Đại học Bách khoa. 30 tiết tại xí nghiệp ôtô ngoŕi trường.Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa: 120 tiết, thực hiện theo đề tŕi thực tế tại cơ quan và bảo vệ trước hội đồng chấm tiểu luận tốt nghiệp
    Khóa Kỹ thuật giám định ôtô nhằm đŕo tạo học viên có trình độ kỹ thuật viên giám định ôtô, khóa học này có 03 môn học, 01 đợt thực tập và 01 tiểu luận tốt nghiệp, tổng cộng 555 tiết.
Kết cấu động cơ đốt trong: 60 tiết, trong đó: 30 tiết lý thuyết vŕ 30 tiết thực hành. Kết cấu ôtô: 135 tiết, trong đó: 70 tiết lý thuyết vŕ 65 tiết thực hành. Công nghệ bảo dưỡng, chẩn đoán, sửa chữa, giám định ôtô: 180 tiết, trong đó: 90 tiết lý thuyết và 90 tiết thực hành.Thực tập kỹ thuật về kỹ thuật giám định ôtô, 60 tiết, bao gồm: 30 tiết tại xưởng ôtô của trường Đại học Bách khoa. 30 tiết tại xí nghiệp ôtô ngoŕi trường.Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa: 120 tiết, thực hiện theo đề tŕi thực tế tại cơ quan và bảo vệ trước hội đồng chấm tiểu luận tốt nghiệp.
TT Tên môn học CÁC HỌC PHẦN (hp) VÀ Nội dung số tiết học và ghi chú
    KHÓA CƠ BẢN (ĐẠI CƯƠNG – kỹ thuật vięn ôtô)
 
1 Cơ khí đại cương ứng dụng trong ôtô HP1 - Vẽ Cơ khí đại cương: cho phép học viên có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khí ôtô bao gồm các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, phân biệt được các thông số trěnh bày trên các bản vẽ. Không đào tạo khả năng vẽ kỹ thuật.HP2 - Cơ khí ứng dụng đại cương: các kiến thức cơ bản về vật liệu, nguyên lý máy và chi tiết máy ứng dụng trong ôtô. Không đŕo tạo khả năng tính toán vŕ thiết kế chi tiết máy. Cho phép học viên phân biệt được các chi tiết máy và các mối lắp thông dụng trong ôtô. 20 tiết, bao gồm: 15 tiết lý thuyết 5 tiết bài tập đọc bản vẽ30 tiết, bao gồm: 20 tiết lý thuyết 10 tiết bài tập thực hành trên các chi tiết và mối ghép thông dụng trong ôtô.
2 Đại cương về ôtô HP3 - Nguyên lý và cấu tạo đại cương động cơ đốt trong: hiểu biết cơ bản về nguyên lý hoạt động và cấu tạo tổng quát của động cơ xăng, Diesel, 4 kỳ, 2 kỳ. Nguyęn lý làm việc và cấu tạo cơ bản của các cụm và hệ thống động cơ đốt trong. Không đŕo tạo kiến thức lý thuyết động cơ đốt trong. HP4 - Nguyên lý và cấu tạo đại cương ôtô: hiểu biết cơ bản về nguyên lý hoạt động và cấu tạo tổng quát của các loại ôtô du lịch, khách, buýt, tải nhẹ, tải nặng. Các loại ôtô 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x4. Các loại ôtô chuyên dùng. Nguyên lý làm việc và cấu tạo cơ bản của các cụm và hệ thống ôtô. Không đào tạo kiến thức lý thuyết ôtô.HP5 - Đặc tính cơ bản của động cơ đốt trong vŕ ôtô: hiểu biết cơ bản về đặc tính ngoŕi và các thông số kinh tế kỹ thuật của động cơ đốt trong. Các tính chất vŕ thông số cơ bản của ôtô khi hoạt động tręn đường. Không đŕo tạo kiến thức thiết kế động cơ vŕ ôtô.HP6 - Đại cương về hệ thống điện vŕ nhiên liệu ôtô: hiểu biết cơ bản về nguyên lý hoạt động và cấu tạo tổng quát của các loại hệ thống điện-điện tử vŕ các hệ thống nhiên liệu ôtô. HP7 - Đại cương về khung vỏ ôtô: hiểu biết cơ bản về cấu tạo tổng quát của các loại khung vỏ và sơn ôtô 45 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết. 15 tiết thực hành tại phòng mô hình.    45 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết. 15 tiết thực hành tại phòng mô hình    30 tiết, bao gồm: 20 tiết lý thuyết, 10 tiết bài tập.    30 tiết, bao gồm: 20 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành tại phòng mô hình.30 tiết, bao gồm: 20 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành tại phòng mô hình
3 Đại cương về bảo dưỡng, chẩn đoán, sửa chữa, kiểm định ôtô HP1 - Đại cương về bảo dưỡng, chẩn đoán ôtô: hiểu biết cơ bản về các phương pháp, các quy định vŕ chế độ bảo dưỡng, chẩn đoán ôtô. Không đŕo tạo kỹ thuật bảo dưỡng và chẩn đoán ôtô.HP2 - Đại cương về sửa chữa, kiểm định ôtô: hiểu biết cơ bản về các phương pháp sửa chữa và kiểm định ôtô. Không đŕo tạo kỹ thuật sửa chữa, kiểm định ôtô. 45 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết. 15 tiết thực hành tại xưởng ôtô.45 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết. 15 tiết thực hành tại xưởng ôtô.
4 Thực tập kỹ thuật về Cơ khí ôtô Thực tập tại xưởng ôtô và 01 xí nghiệp, nhà máy sửa chữa hoặc lắp ráp ôtô ở TP Hồ Chí Minh 60 tiết, bao gồm: 30 tiết tại xưởng ôtô của trường Đại học Bách khoa. 30 tiết tại xí nghiệp ôtô ngoŕi trường.
5 Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa Mỗi học viên hoặc 1 nhóm (2-3 người) thực hiện một đề tài tốt nghiệp thực tế về Cơ khí ôtô 120 tiết, thực hiện theo đề tŕi thực tế tại cơ quan và bảo vệ trước hội đồng chấm tiểu luận tốt nghiệp.
       
    KHÓA kỹ thuật giám định ôtô
 
1 Kết cấu động cơ đốt trong HP1 - Kết cấu động cơ đốt trong: hiểu biết sâu về kết cấu của động cơ xăng, Diesel, 4 kỳ, 2 kỳ. Có khả năng phân tích kết cấu các cụm vŕ hệ thống động cơ đốt trong. Không đŕo tạo kiến thức thiết kế động cơ đốt trong. 60 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành tại xưởng ôtô
2 Kết cấu ôtô HP1 - Kết cấu các loại ôtô hiện đại: hiểu biết sâu về kết cấu của các loại ôtô du lịch, khách, buýt, tải nhẹ, tải nặng. Các loại ôtô 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x4, các loại ôtô chuyên dùng. Có khả năng phân tích kết cấu các loại ôtô hiện đại. Không đŕo tạo kiến thức thiết kế ôtô.HP2 - Hệ thống điện vŕ nhiên liệu ôtô: hiểu biết sâu và có khả năng phân tích về nguyên lý hoạt động và kết cấu của các loại hệ thống điện-điện tử – điện lạnh – tự động vŕ các hệ thống nhiên liệu trên các loại ôtô hiện đại.HP3 – Kết cấu khung vỏ ôtô: hiểu biết sâu và có khả năng phân tích về kết cấu khung vỏ và sơn trên các loại ôtô hiện đại. 60 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành tại xưởng ôtô  45 tiết, bao gồm: 25 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành tại xưởng ôtô30 tiết, bao gồm: 15 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành tại xưởng ôtô
3 Công nghệ bảo dưỡng, chẩn đoán, sửa chữa, giám định ôtô HP1 – Công nghệ bảo dưỡng, chẩn đoán ôtô: hiểu biết sâu về các phương pháp, các quy định vŕ kỹ thuật bảo dưỡng, chẩn đoán ôtô trong quá trěnh khai thác và sau khi sửa chữa. Quản lý kỹ thuật về bảo dưỡng và chẩn đoán ôtô (quy trình, hồ sơ và phương pháp quản lý).HP2 – Công nghệ sửa chữa ôtô: hiểu biết sâu về kỹ thuật sửa chữa, quy trình và phương pháp công nghệ sửa chữa ôtô. Các phương pháp tổ chức sửa chữa ôtô. Quản lý kỹ thuật về sửa chữa ôtô (quy trình, hồ sơ và phương pháp quản lý). Dự toán vật tư, phụ tùng sửa chữa ôtôHP3 – Kỹ thuật giám định ôtô: hiểu biết sâu về kỹ thuật giám định ôtô: phương pháp vŕ thiết bị kiểm định ôtô, Phương pháp phân tích vŕ đánh giá các hư hỏng thông thường và hư hỏng do tai nạn, do ảnh hưởng của các tai nạn hoặc các lý do khác trong quá trình khai thác ôtô. Các phương pháp tổ chức giám định ôtô. Quản lý kỹ thuật về giám định ôtô (quy trěnh, hồ sơ và phương pháp quản lý). Tư vấn khách hàng khi xe bị tai nạn đưa vŕo sửa chữa. 60 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành tại xưởng ôtô  60 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành tại xưởng ôtô  60 tiết, bao gồm: 30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành tại xưởng ôtô
4 Thực tập kỹ thuật về kỹ thuật giám định ôtô Thực tập tại xưởng ôtô và 01 xí nghiệp, nhà máy sửa chữa, lắp ráp hoặc trạm kiểm định ôtô ở TP Hồ Chí Minh 60 tiết, bao gồm: 30 tiết tại xưởng ôtô của trường Đại học Bách khoa. 30 tiết tại xí nghiệp ôtô ngoŕi trường.
5 Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa Mỗi học viên hoặc 1 nhóm (2-3 người) thực hiện một đề tài tốt nghiệp thực tế về kỹ thuật giám định ôtô 120 tiết, thực hiện theo đề tŕi thực tế tại cơ quan và bảo vệ trước hội đồng chấm tiểu luận tốt nghiệp.

 
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐỀ ÁN HỆ THỐNG ĐỖ XE THÔNG MINH
Thông báo tuyển SV tham gia thực hiện dự án trong khuôn khổ Hợp tác giữa Khoa KTGT và BOSCH
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG TIẾP ĐOÀN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM
Đại hội đại biểu cộng đồng cựu sinh viên Khoa Kỹ Thuật Giao Thông – đại học Bách Khoa TP HCM (nhiệm kỳ 2020-2023)

Xem tiếp...

 
 
Trường Cao Thắng tuyển dụng nhân sự
Công ty Bosch tuyển dụng sinh viên ngành ôtô
PV shipyard tuyen dụng kỹ sư Kỹ Thuật Tàu Thủy

Xem tiếp...

 
 
Phân ban Kỹ thuật Hàng không/ Tàu thủy / Ô-tô
Phân ban quốc tế / ACOMVEN2019
Hội nghị Khoa học & Công nghệ XVI – 2019 và ACOMVEN2019
THÔNG BÁO SỐ 02: GIA HẠN NỘP TÓM TẮT BÀI BÁO HỘI NGHỊ KHCN 14-2015

Xem tiếp...

 
 
Chương trình khuyến học “Cựu Sinh viên Bách khoa Tiếp sức đến trường”
Thông báo về việc dự tuyển học bổng AmCham năm học 2013-2014
Thông báo về việc dự tuyển học bổng PVE năm học 2013-2014
Thông báo về việc dự tuyển học bông Lawrence S.Ting năm học 2013-2014

Xem tiếp...

 
 
  » Báo Thanh Niên
  Website của báo Thanh Niên, cung cấp các tin tức mới nhất trong ngày
  » Báo Tuổi Trẻ
  Thông tin của báo Tuổi Trẻ
  » Ngôi sao
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày
  » Vietnam NET
  Website giải trí và tin tức của VDC
  » vnExpress
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày