Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

Nhà C5, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3864.7256 (Ext: 5657)
Fax: (84-8) 3865.3823 
Email:

 
 
Các nguồn học liệu mở
  » VIET NAM OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Việt Nam

  » MIT OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts

  » ScienceDirect
 

Các tạp chí chuyên ngành quốc tế online

  » VietNam Journals Online
  Các tạp chí khoa học trực tuyến của Việt Nam
Các website khác
  » Khoa xây dựng
  Website thông tin của Khoa Xây Dựng
  » Website Khoa Kỹ thuật giao thông
  Thông tin website Khoa Kỹ thuật giao thông

 
 
 
HỘI THẢO MOTUL VỀ DẦU NHỚT (14/10/2015)
HỘI THẢO MOTUL VỀ DẦU NHỚT

THÔNG BÁO

V/v ĐĂNG KÝ THAM DỰ SEMINAR VỀ DẦU NHỚT MOTUL

Đối tượng tham dự: sinh viên của Khoa KTGT Thôøi haïn ñaêng kyù tham döï seminar: ngaøy 15/10/2015 (thöù 5)

     Saùng: 9h00 – 10h00   

 chieàu: 14h00 – 15h00

 

Seminar seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 7g30 ñeán 12g00 ngaøy 21/10/2015 taïi Hoäi tröôøng B4.

 

Trong chöông trình seminar seõ coù caùc phaàn quaø haáp daãn daønh cho caùc baïn sinh vieân. CÁC TIN KHÁC

٠ HỌC BỔNG SADC (29/09/2015)
٠ HỌC BỔNG MOTUL DÀNH CHO SV NGÀNH KT ÔTÔ (23/09/2015)
٠ thông báo xử lý học vụ HK1 2015-2016 (22/09/2015)
٠ Thông báo học Bổng (22/09/2015)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (22/09/2015)
٠ THÔNG BÁO SỐ 03: GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO TOÀN VĂN ĐẾN 7/8/2015 (30/07/2015)
٠ CALL FOR PAPER - THE 14TH CONFERENCE ON SCIENCE & TECHNOLOGY - 2015 (08/07/2015)
٠ Kết Quả Phân Ngành k2014 (14/05/2015)
٠ Danh sách phân ngành khóa 2014 (07/05/2015)
٠ Nhận bằng Tốt nghiệp ngày 23/04/2015 (10/04/2015)
 
THAM DỰ HỘI THẢO HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC 2015 (In-Country Workshop HEEAP 2015)
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ KỸ THUẬT GIAO THÔNG LẦN 3 – 2015
NCKH sinh viên Khoa KTGT đạt nhiều Thành tích từ 2012-2013
Sinh viên khoa Kỹ Thuật Giao Thông - ĐHBK TPHCM đạt giải Nhất NCKH

Xem tiếp...

 
 
Trường Cao Thắng tuyển dụng nhân sự
Công ty Bosch tuyển dụng sinh viên ngành ôtô
PV shipyard tuyen dụng kỹ sư Kỹ Thuật Tàu Thủy

Xem tiếp...

 
 
THÔNG BÁO SỐ 02: GIA HẠN NỘP TÓM TẮT BÀI BÁO HỘI NGHỊ KHCN 14-2015
HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 14 (2015), TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ KỸ THUẬT GIAO THÔNG LẦN 3 – 2015
Hội nghị vùng AUN SEED Net về Kỹ Thuật Năng lượng tại ITB (Indonesia)

Xem tiếp...

 
 
Chương trình khuyến học “Cựu Sinh viên Bách khoa Tiếp sức đến trường”
Thông báo về việc dự tuyển học bổng AmCham năm học 2013-2014
Thông báo về việc dự tuyển học bổng PVE năm học 2013-2014
Thông báo về việc dự tuyển học bông Lawrence S.Ting năm học 2013-2014

Xem tiếp...

 
 
  » Báo Thanh Niên
  Website của báo Thanh Niên, cung cấp các tin tức mới nhất trong ngày
  » Báo Tuổi Trẻ
  Thông tin của báo Tuổi Trẻ
  » Ngôi sao
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày
  » Vietnam NET
  Website giải trí và tin tức của VDC
  » vnExpress
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày