Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

Nhà C5, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3864.7256 (Ext: 5657)
Fax: (84-8) 3865.3823 
Email:

 
 
Các nguồn học liệu mở
  » VIET NAM OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Việt Nam

  » MIT OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts

  » ScienceDirect
 

Các tạp chí chuyên ngành quốc tế online

  » VietNam Journals Online
  Các tạp chí khoa học trực tuyến của Việt Nam
Các website khác
  » Khoa xây dựng
  Website thông tin của Khoa Xây Dựng
  » Website Khoa Kỹ thuật giao thông
  Thông tin website Khoa Kỹ thuật giao thông

 
 
 
Quy chế mới về công tác sinh viên (29/05/2013)

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________    _______________________
Số:  1330   /QĐ-ĐHBK-CTCT-SV    Tp. Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng  5  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội 
cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Bách khoa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;
Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM, ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/9/2006 và Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16/7/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa;
Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 16/7/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa về việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy;
Theo kết quả làm việc với các Khoa, trung tâm từ ngày 01/11/2012 đến ngày 12/11/2012;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM”
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây đều không còn hiệu lực.
Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng các Khoa, Phòng ban liên quan, các cán bộ, viên chức và sinh viên trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Vũ Đình Thành

 
THAM DỰ HỘI THẢO HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC 2015 (In-Country Workshop HEEAP 2015)
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ KỸ THUẬT GIAO THÔNG LẦN 3 – 2015
NCKH sinh viên Khoa KTGT đạt nhiều Thành tích từ 2012-2013
Sinh viên khoa Kỹ Thuật Giao Thông - ĐHBK TPHCM đạt giải Nhất NCKH

Xem tiếp...

 
 
Trường Cao Thắng tuyển dụng nhân sự
Công ty Bosch tuyển dụng sinh viên ngành ôtô
PV shipyard tuyen dụng kỹ sư Kỹ Thuật Tàu Thủy

Xem tiếp...

 
 
THÔNG BÁO SỐ 02: GIA HẠN NỘP TÓM TẮT BÀI BÁO HỘI NGHỊ KHCN 14-2015
HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 14 (2015), TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ KỸ THUẬT GIAO THÔNG LẦN 3 – 2015
Hội nghị vùng AUN SEED Net về Kỹ Thuật Năng lượng tại ITB (Indonesia)

Xem tiếp...

 
 
Chương trình khuyến học “Cựu Sinh viên Bách khoa Tiếp sức đến trường”
Thông báo về việc dự tuyển học bổng AmCham năm học 2013-2014
Thông báo về việc dự tuyển học bổng PVE năm học 2013-2014
Thông báo về việc dự tuyển học bông Lawrence S.Ting năm học 2013-2014

Xem tiếp...

 
 
  » Báo Thanh Niên
  Website của báo Thanh Niên, cung cấp các tin tức mới nhất trong ngày
  » Báo Tuổi Trẻ
  Thông tin của báo Tuổi Trẻ
  » Ngôi sao
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày
  » Vietnam NET
  Website giải trí và tin tức của VDC
  » vnExpress
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày