Faculty Of Transportation Engineering
Building C5, 268 Ly Thuong Kiet St., Dist. 10, HCMC
Tel. of the university:
(84-8)-8.652.442
Fax: (84-8)-8.653.823
Phone: (84-8)-8.653.508
Email:

 
 
 
Brief History
The Faculty of Transportation Engineering was founded on June 15th 2000 on basis of three departments:
AUTOMOTIVE ENGINEERING DEPARTMENT
1975 Department of Automotive Engineering, Faculty of Energy Mechanical Engineering.
1977 Department of Automotive Engineering, Faculty of Power Mechanical Engineering.
1982 Department of Automotive Engineering, Faculty of Mechanical Engineering
07/2000 Department of Automotive Engineering, Faculty of Transportation Engineering.
NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING DEPARTMENT
1990 Division of Shipbuilding & Repairing, Faculty of Mechanical Engineering.
2000 Name changed to Department of Naval Architecture & Marine Engineering, Faculty of Transportation Engineering
AERONAUTICAL ENGINEERING DEPARTMENT
1996 Department of Aeronautical Engineering
6/2000 Department of Aeronautical Engineering, Faculty of Transportation Engineering
INTERNAL COMBUSTION ENGINE LABORATORY
11/2004 The Internal Combustion Engine Laboratory (IEA-Lab) is officially openned

 
Các nguồn học liệu mở
  » VIET NAM OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Việt Nam

  » MIT OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts

  » ScienceDirect
 

Các tạp chí chuyên ngành quốc tế online

  » VietNam Journals Online
  Các tạp chí khoa học trực tuyến của Việt Nam
Các website khác
  » Khoa xây dựng
  Website thông tin của Khoa Xây Dựng
  » Website Khoa Kỹ thuật giao thông
  Thông tin website Khoa Kỹ thuật giao thông

  » Báo Thanh Niên
  Website của báo Thanh Niên, cung cấp các tin tức mới nhất trong ngày
  » Báo Tuổi Trẻ
  Thông tin của báo Tuổi Trẻ
  » Ngôi sao
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày
  » Vietnam NET
  Website giải trí và tin tức của VDC
  » vnExpress
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày