Faculty Of Transportation Engineering
Building C5, 268 Ly Thuong Kiet St., Dist. 10, HCMC
Tel. of the university:
(84-8)-8.652.442
Fax: (84-8)-8.653.823
Phone: (84-8)-8.653.508
Email:

 
 
 
Teaching Staff
Dean
DEAN OF FACULTY 
Dr. Nguyen Le Duy Khai
VICE DEAN OF FACULTY 
Dr. Huynh Thanh Cong
VICE DEAN OF FACULTY 
Head
Head Of Department
Dr. Tran Huu Nhan
Head Of Department
Dr. Nguyen Chi Cong
Head Of Department
Vietnam National University - HoChiMinh's Key Lab on Internal Combustion Engine Laboratory (VNU-HCM's Key Lab on ICE) 
Director Of Laboratory


Professional staff

» Department Automotive and Engine (DAE)
  » Naval Architechture & Marine Engineering
  » Department of Aeronautical Engineering
  » VNU-HCM's Key Lab on ICE 
  » Văn phòng khoa

 
Các nguồn học liệu mở
  » VIET NAM OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Việt Nam

  » MIT OpenCourseWare
 

Website học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts

  » ScienceDirect
 

Các tạp chí chuyên ngành quốc tế online

  » VietNam Journals Online
  Các tạp chí khoa học trực tuyến của Việt Nam
Các website khác
  » Khoa xây dựng
  Website thông tin của Khoa Xây Dựng
  » Website Khoa Kỹ thuật giao thông
  Thông tin website Khoa Kỹ thuật giao thông

  » Báo Thanh Niên
  Website của báo Thanh Niên, cung cấp các tin tức mới nhất trong ngày
  » Báo Tuổi Trẻ
  Thông tin của báo Tuổi Trẻ
  » Ngôi sao
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày
  » Vietnam NET
  Website giải trí và tin tức của VDC
  » vnExpress
  Website cung cấp các thông tin nóng nhất trong ngày